Blog

Hvorfor IT outsourcing giver mening

Udgivet 16/11/2011 | Af : | Kategori : IT Outsourcing,Nyheder | 0 Kommentarer

IT Outsourcing har på lige fod med økonomistyring nogle klare fordele, og bør i en eller anden form være implementeret i alle typer virksomheder. Med en IT Outsourcing aftale kan virksomheder opnå optimal styring af nutidens vigtigste arbejdsredskab, IT.

  • Hvad gør man, hvis man ikke er stor nok til at have sin egen IT afdeling?
  • Hvordan udnytter man bedst de interne ressourcer i organisationen?
  • Hvordan sikrer man, at man præsenteres for alle Informations Teknologiens strategiske muligheder?

For mange mindre og mellemstore virksomheder kan det ikke betale sig at have en intern IT afdeling. Opgaverne er for få, og det er ikke rentabelt selv at ansætte dedikerede IT medarbejdere. Man kan være nødt til at ligge ansvaret andre steder i organisationen og vælge den bedst egnede til opgaven.

Problemet er, at disse personer sjældent har den nødvendige ekspertise, erfaring og tid til at håndtere denne funktion. Organisationen får ikke udnyttet de ressourcer, den pågældende er ansat og uddannet til. Endvidere kan det være frustrerende for den ansatte at have modsatrettede opgaver såsom, Marketing og IT, Salg og IT og økonomi og IT.

Virksomheder bør ligge IT ansvaret i topledelsen og trække på de ressourcer, der er nødvendige i de enkelte situationer. De bør lade afdelinger som Marketing om markedsføringen, Salg om at sælge og økonomi om at holde regnskab.

En ekstern IT afdeling kan varetage ansvarsområder som:

  • Udvikling
  • Indkøb
  • Leverandørstyring
  • Vedligeholdelse af organisationens IT infrastruktur (hardware, software, netværk, storage)
  • Agere som ændringsagent der involveres i strategiudviklingen og foreslår nye systemer og forretningsmuligheder.

TechBiz kan tilbyde rådgivning inden for alle IT afdelingens ansvarsområder. Vi er vant til at løse IT relaterede problemstillinger og se muligheder i nye teknologier. Læs mere om IT outsourcing her.