Gratis IT gennemgang

Book en GRATIS gennemgang af jeres IT

Vi vil gerne give alle nye kunder en gratis mulighed for at opleve TechBiz, som samarbejdspartner, og tilbyder en gratis gennemgang af den nuværende installation.

Gratis IT gennemgang

Vi tilbyder lige nu nye kunder en gratis gennemgang af den nuværende IT løsning. Vi gennemgår den generelle opsætning af jeres IT for eventuelle fejl og mangler samt kommer med forslag til forbedringer. Gennemgangen ender ud i rapport, der med grafik og tekst beskriver jeres ITs “helbredstilstand” nu og her. Et stærkt værktøj til budget- og generelt planlægning af IT drift og indkøb. Book IT gennemgang her.

IT Strategi Rapport

TechBiz kan ligeledes udarbejde en uvildig IT Strategi Rapport, der vurderer virksomhedens nuværende IT setup i forhold til eksisterende og fremtidige behov.

Rapporten tager udgangspunkt i en Best Practice og Cost Benefit analyse kombineret med en vurdering af brugernes oplevelse af den benyttede IT. Netop brugernes oplevelse af virksomhedens IT er en hjørnesten i rapporten, da IT i sidste ende er til for at gøre brugerne mere effektive og give virksomhederne bedre beslutningsgrundlag.

TechBiz IT Strategi Rapport vurderer alle IT behov med udgangspunkt i de tre platformsmuligheder; Cloud, Hosting og Lokal IT. TechBiz anbefaler ofte en kombineret løsning, hvor virksomheden udnytter fordelene ved alle platformene.

TechBiz IT GrafForuden et Analyse afsnit, kommer TechBiz IT Strategi Rapport med konkrete anbefalinger og forslag til en implementeringsplan med anbefalet 5-årig tidslinje. Rapporten summeres i TechBiz IT-Graf, der visuelt sammenfatter alle rapportens anbefalinger, deres økonomiske omfang samt, hvornår de anbefales implementeret.

Kontakt os her og hør mere om pris og muligheder. Eller start med en Gratis IT gennemgang, og vi kan tale videre ud fra den.

 


Download TechBiz’ Brochure