IT sikkerhed

  • Databeskyttelsesforordningen

    Hvad ved vi indtil videre? TechBiz deltog den 9. februar 2017 i Erhvervsstyrelsens og Justitsministeriets stormøde om EU´s databeskyttelsesforordning. Vores konklusion fra mødet er, at der stadig er en masse uklarheder om, hvordan Danmark rent juridisk skal tolke EU´s regler. Vi deltog ud fra et IT teknisk perspektiv, og her er budskabet stadig, at IT sikkerhed skal tages seriøst.  Se Justitsministeriets præsentation her. DPO - Data Protection Officer - Databeskyttelsesrådgiver Det var interessant ...

    Udgivet 20/02/2017 | Af : | Categories : IT Sikkerhed | 0 Kommentarer
  • Cybertruslen fortsat meget høj

    Center for Cybersikkerhed vurderer fortsat at cybertruslen mod danske virksomheder er MEGET HØJ. Trusselsbilledet er uændret i forhold til sidste år, men altså forsat MEGET HØJ. Rapporten bekræfter at IT sikkerhed fortsat skal tages seriøst i danske virksomheder. Center for Cybersikkerhed (CFCS) er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). CFCS bruger 6 niveauer til at inddele trusselsniveauet. Trusselsniveauet går fra INGEN til MEGET HØJ. - Ved INGEN trussel vurderes der ikke at være nogle indikationer på en trussel ...

    Udgivet 10/02/2017 | Af : | Categories : IT Sikkerhed | 0 Kommentarer